O Nas

ART&CRAFT Handmade, recycled, design thinking

KIMURA FACTORY JEST W ZGODZIE ZE SOBĄ. NASZĄ PASJĄ SĄ MATERIAŁY SZLACHETNE, KTÓRYM NADAJEMY INSPIRUJĄCĄ FORMĘ.
POSZUKUJEMY ICH Z MYŚLĄ O TOBIE.

KIMURA FACTORY TO TRADYCJA. MAMY SZACUNEK DO RZEMIOSŁA. PRODUKTY, KTÓRE PROPONUJEMY SĄ UNIKATOWE I JEDYNE W SWOIM RODZAJU. WYTWARZAMY JE RĘCZNIE Z MYŚLĄ O TOBIE.

KIMURA FACTORY TO DESIGN THINKING. PRODUKTY AUTORSKIE I KOLEKCJE LIMITOWANE.

KIMURA FACTORY TO INTERAKCJA I USŁUGI ZWIĄZANE ZE STYLEM SLOW LIFE/SLOW FASHION.

BIERZ UDZIAŁ W KIMURA KURSACH I SZKOLENIACH ART&CRAFT

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. SZATA GRAFICZNA, OBRAZY, FOTOGRAFIE, IKONY, PLIKI AUDIO I WIDEO, PLIKI Z DANYMI, PREZENTACJE ORAZ TEKSTY PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ www.design.kimurafactory.pl, JAK RÓWNIEŻ PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ KIMURA FACTORY SĄ CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ORAZ NIE MOGĄ BYĆ POWIELANE LUB ROZPOWSZECHNIANE W ŻADNEJ FORMIE I W ŻADEN SPOSÓB BEZ UPRZEDNIEGO ZEZWOLENIA.

2. WYKORZYSTANIE JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW STRONY, REPRODUKCJA TOWARÓW OFEROWANYCH PRZEZ KIMURA FACTORY LUB REPRODUKCJA BĄDŹ ROZPOWSZECHNIANIE OPUBLIKOWANYCH ZDJĘĆ I TREŚCI LUB LOGO KIMURA FACTORY MOŻE ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ KIMURA FACTORY WYRAŻONĄ NA PIŚMIE.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, A ZWŁASZCZA KODEKSU CYWILNEGO ORAZ PRZEPISY USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA (DZ.U. Z 2014 POZ. 827) ORAZ PRZEPISY USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH ORAZ ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (DZ. U. NR 141 Z 2002 R. POZ. 1176), USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 Z 1994 R. POZ.83).

 

 

kimura-home-design-label22